Traži
show
Proizvoda na strani:

SDK0006
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 11-503.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.30, O.D.1 [ mm ] : 48.00, H.1 [ mm ] : 13.00

SDK0007
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 11-523.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 37.80, O.D.1 [ mm ] : 53.70, H.1 [ mm ] : 13.40

SDK0008
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 11-530.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.50, O.D.1 [ mm ] : 48.90, H.1 [ mm ] : 14.00

SDK0009
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 11-619.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.40, O.D.1 [ mm ] : 50.90, H.1 [ mm ] : 14.30

SDK0010
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 12-422.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.30

SDK0011
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 12-500.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 40.40, O.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 13.40

SDK0012
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 13-078.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 72.80, H.1 [ mm ] : 14.40

SDK0013
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

nađeno od STEMOT 13-200.03

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.20

SDK0032
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 19.30, O.D.1 [ mm ] : 24.30, H.1 [ mm ] : 3.60

SDK0032(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

kategorija: Kape bendiksa pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 19.30, O.D.1 [ mm ] : 24.30, H.1 [ mm ] : 3.60

3 Kape bendiksa pokretača

Zamjena za
Filter by features