Traži
show
Proizvoda na strani:

SBH0074
Brand new AS-PL Starter motor brush holder with C.E bracket

nađeno od KHD 1319392

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.1 [ mm ] : 181.00, H.1 [ mm ] : 129.70, H.2 [ mm ] : 36.70, L.1 [ mm ] : 195.00, G.1 [ mm ] : 12.70

SBH0102
Brand new AS-PL Starter motor brush holder with C.E bracket

nađeno od KHD 01290163

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 22.10, O.D.1 [ mm ] : 179.60, H.1 [ mm ] : 68.40, H.2 [ mm ] : 36.50, G.1 [ mm ] : 12.40

SBH3016
Brand new AS-PL Starter motor brush holder with C.E bracket

nađeno od PSH 063.000.335.208

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.80, O.D.1 [ mm ] : 84.70, H.1 [ mm ] : 27.60, G.1 [ mm ] : 6.60, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170

SBH3016(VALEO)
Brand new OEM VALEO Starter motor brush holder

nađeno od PSH 063.000.335.208

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 64.00, O.D.1 [ mm ] : 82.20, H.1 [ mm ] : 40.50, H.2 [ mm ] : 17.30, G.1 [ mm ] : 6.20, Matching Brush set: : PSX169-170 szt. , Matching Brush set: : PSX169-170

SBH3018
Brand new AS-PL Starter motor brush holder with C.E bracket

nađeno od AS-PL UD02767SBH

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 29.30, H.2 [ mm ] : 15.80, G.1 [ mm ] : 6.70, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170

SBH3018(VALEO)
Brand new OEM VALEO Starter brush holder

nađeno od VALEO 195253

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.50, O.D.1 [ mm ] : 82.00, H.1 [ mm ] : 25.60, H.2 [ mm ] : 22.40, L.1 [ mm ] : 63.70, G.1 [ mm ] : 6.40, Matching Brush set: : PSX169-170

SBH3018P
Brand new AS-PL Starter motor brush holder with C.E bracket

nađeno od AS-PL UD19912SBH

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za:

SBH3027(VALEO)
Brand new OEM VALEO Starter motor brush holder

nađeno od VALEO 200361

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 36.70, O.D.1 [ mm ] : 64.00, O.D.1 [ mm ] : 82.10, H.1 [ mm ] : 25.70, H.2 [ mm ] : 20.50, G.1 [ mm ] : 6.50, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170

SBH3027S
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

nađeno od VALEO 595592

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za:

SBH3028(VALEO)
Brand new OEM VALEO Starter motor brush holder

nađeno od VALEO 200439

kategorija: Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača ; Zamjena za: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.70, O.D.1 [ mm ] : 64.00, O.D.1 [ mm ] : 82.30, H.1 [ mm ] : 40.00, H.2 [ mm ] : 20.50, G.1 [ mm ] : 7.30, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170

2 Držači četkica sa stražnjim poklopcima pokretača

Zamjena za
Filter by features