Traži
show
Proizvoda na strani:

SF0043
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 126.50, L.1 [ mm ] : 137.00

SF0103S
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za:
O.D.1 [ mm ] : 93.00, H.1 [ mm ] : 82.50

SF1006
Brand new AS-PL Starter motor yoke

nađeno od AS-PL UD40317SF

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Delco
I.D. [ mm ] : 111.40, O.D.1 [ mm ] : 134.00, L.1 [ mm ] : 166.10

SF1023S
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za:
Napon [ V ] : 24, Snaga [ kw ] : 6.2, O.D.1 [ mm ] : 105.00, H.1 [ mm ] : 108.00

SF3003
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 76.00, H.1 [ mm ] : 114.50

SF3010
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 76.30, L.1 [ mm ] : 114.40

SF3029S
Brand new AS-PL Starter motor yoke

nađeno od AS-PL UD43976SF

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za:
Napon [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 80.80, O.D.1 [ mm ] : 92.00, H.1 [ mm ] : 77.10, H.2 [ mm ] : 67.30

SF4015S
Brand new AS-PL Starter motor yoke

nađeno od AS-PL UD43034SF

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za:
I.D.1 [ mm ] : 108.70 , O.D.1 [ mm ] : 124.70 , L.1 [ mm ] : 139.30

SF5023
Brand new AS-PL Starter motor yoke

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Mitsubishi
O.D.1 [ mm ] : 89.60, L.1 [ mm ] : 94.00

SF6001
Brand new AS-PL Starter motor yoke

nađeno od AS-PL UD40513SF

kategorija: Kućišta statora pokretača ; Zamjena za: Denso
O.D.1 [ mm ] : 100.30, L.1 [ mm ] : 112.30

3 Kućišta statora pokretača

Zamjena za
Filter by features