Traži
show
Proizvoda na strani:

UD43195SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.50 , vanjski promjer [ mm ] : 15.70 , T.1 [ mm ] : 1.50

UD43316SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 13.00 , vanjski promjer [ mm ] : 24.10 , T.1 [ mm ] : 1.10

UD43317SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 13.10 , vanjski promjer [ mm ] : 22.10 , T.1 [ mm ] : 0.80

UD43342SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 9.80 , vanjski promjer [ mm ] : 38.20 , H.1 [ mm ] : 4.50

UD43436SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.40, vanjski promjer [ mm ] : 12.20, T.1 [ mm ] : 1.80

UD43439SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.50, vanjski promjer [ mm ] : 16.00, T.1 [ mm ] : 0.70

UD43499SRS

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 10.70, vanjski promjer [ mm ] : 15.20, T.1 [ mm ] : 2.30

UD43547SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.30 , vanjski promjer [ mm ] : 14.80 , T.1 [ mm ] : 1.60

UD43616SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 4.30 , vanjski promjer [ mm ] : 9.00, T.1 [ mm ] : 1.00

UD43641SP

kategorija: Podlošci vijaka automata pokretača ; Zamjena za:
unutrarni promjer [ mm ] : 8.10 , vanjski promjer [ mm ] : 16.30 , W. [ mm ] : 15.10 , T.1 [ mm ] : 0.80

3 Podlošci vijaka automata pokretača

Zamjena za
Filter by features